Nyheter från KI

Nedan finner du de senaste nyheterna från Karolinska Institutet.

RSS Nyhetsflöde från ki.se

 • Skyddande antikroppar finns även hos för tidigt födda 18 mars, 2019
  Även mycket för tidigt födda barn bär på ett skydd mot virus i form av antikroppar överförda från mamman. Det visar en analys av så kallade maternella antikroppar hos nyfödda barn, publicerad i tidskriften Nature Medicine av forskare vid Karolinska Institutet. Resultaten bör förändra vårt sätt att se på infektionskänslighet hos nyfödda, enligt forskarna. Under […]
 • Smärtstillande under graviditeten verkar inte orsaka astma 18 mars, 2019
  Paracetamol eller andra smärtstillande medel som tas under graviditeten verkar inte orsaka astma hos barnet, enligt en stor studie av forskare vid Karolinska Institutet och Queen Mary University of London. Studien, som publiceras i European Respiratory Journal, tyder i stället på att det finns en annan faktor kopplad till användning av dessa läkemedel som ökar […]
 • Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman utses till hedersdoktorer 14 mars, 2019
  Tre nya medicine hedersdoktorer har utsetts av Karolinska Institutet. Paolo Chiesi, Douglas Easton och Sophie Ekman kommer att promoveras i Stockholms stadshus den 10 maj. Titeln hedersdoktor kan ges till akademiker som gjort storartade insatser för vetenskapen, mänskligheten eller Karolinska Institutet (KI). Alternativt utses en person som inte erhållit doktorsexamen men på andra sätt gynnat […]
 • Munbakterier i bukspottkörteln kopplas till aggressivare tumörer 14 mars, 2019
  Förekomsten av munbakterier i så kallade cystiska bukspottkörteltumörer är kopplat till tumörens svårighetsgrad. Det visar forskare vid Karolinska Institutet i en studie som publiceras i tidskriften Gut. Förhoppningen är att resultaten kan bidra till bättre diagnostik och behandling av cancer i bukspottkörteln. Bukspottkörtelcancer är en av de cancerformer som orsakar flest dödsfall i västvärlden. Sjukdomen […]
 • Sätter ljuset på sexuella trakasserier inom akademin 13 mars, 2019
  Nu har startskottet gått för ett nytt forsknings- och samverkansprogram som ska ge kunskap om sexuella trakasserier inom akademin – samt leda till forskningsbaserade förbättringar. Satsningen leds av KI tillsammans med KTH och Malmö universitet. Lanseringen inleddes av ministern för högre utbildning och forskning, Matilda Ernkrans (S), som under sitt anförande menade att mörkertalet är […]
 • KI deltog i delegationsresa till Indien för att stärka hälsosamarbetet 12 mars, 2019
  En svensk delegation under ledning av socialminister Lena Hallengren besökte Indien under slutet av februari i syfte att stärka det svensk-indiska hälsosamarbetet. KI:s vicerektor Anders Gustafsson var en av deltagarna i delegationen. – Det var mycket värdefullt för Karolinska Institutet att som enda svenska lärosäte få följa med på socialministerns främjanderesa till Indien. Många nya […]
 • Molekylärt pussel avslöjar okända steg i embryots utveckling 5 mars, 2019
  Forskare vid Karolinska Institutet har hittat tidigare okända steg i embryots utveckling från ett befruktat ägg till en levande varelse. Bakom resultatet ligger genanalys av enskilda celler från tidiga musembryon. Studien publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cell Reports. Världen över arbetar forskare med att hitta alla pusselbitarna som krävs för att ett befruktat ägg ska […]
 • Ny mekanism för bentillväxt upptäckt 27 februari, 2019
  Forskare vid Karolinska Institutet rapporterar i tidskriften Nature att bentillväxt hos möss sker enligt samma princip som för vävnader där nya celler ständigt produceras, såsom blod och hud. Det går emot den tidigare uppfattningen att bentillväxt är beroende av ett begränsat antal stamcellsliknande celler som gradvis konsumeras. Om de nya fynden gäller även för människa […]
 • Ny skelettsjukdom hittad och förklarad av KI-forskare 25 februari, 2019
  Forskare vid Karolinska Institutet har hittat en ny, sällsynt skelettsjukdom. I en studie i tidskriften Nature Medicine beskriver de sjukdomens molekylära mekanism, där små RNA-molekyler spelar en roll som aldrig tidigare har observerats i en ärftlig sjukdom hos människor. Resultaten har betydelse för drabbade patienter men kan också bidra till förklaring av andra sällsynta diagnoser. […]
 • Digitala examinationer ger nya möjligheter 25 februari, 2019
  Karolinska Institutet möjliggör nu för alla utbildningar att digitalisera sin examinationsverksamhet. Digitala examinationer är rättssäkra och effektiva samt ger lärare och kursadministratörer nya möjligheter att utveckla utbildningarna. Examination är ett otroligt viktigt pedagogiskt verktyg, eftersom det styr vad studenter gör under en kurs, enligt Annika Östman Wernerson, vicerektor för utbildning vid KI. — Att kunna […]