Nyheter från KI

Nedan finner du de senaste nyheterna från Karolinska Institutet.

RSS Nyhetsflöde från ki.se

 • Ny studie klargör koppling mellan PCOS och oro 22 mars, 2018
  Fetma och höga halter av manliga könshormoner under graviditeten kan leda till oroligt beteende hos avkomman, visar en studie på möss från Karolinska Institutet som publiceras i tidskriften FASEB Journal. Enligt forskarna ger fynden nya ledtrådar till varför barn till kvinnor med polycystiskt ovariesyndrom (PCOS) har en ökad risk att utveckla oro i vuxen ålder. […]
 • Internationalisering och pedagogik tema för KI:s utbildningskongress 20 mars, 2018
  Den 15–16 mars hölls Karolinska Institutets utbildningskongress som återkommer vartannat år. I år med medicinsk pedagogisk forskning och internationalisering av utbildning som huvudfokus. Här medverkade ledande forskare inom de båda områdena, såväl som regeringens utredare med uppdrag att öka internationalisering av svenska universitet och högskolor. – Högre utbildning måste anses vara lika viktigt som forskning och […]
 • KI-forskare får anslag från Forska utan djurförsök 16 mars, 2018
  Tre forskare vid Karolinska Institutet får anslag av forskningsstiftelsen Forska utan djurförsök. Stiftelsen delar i år ut 2,3 miljoner kronor till 14 olika projekt. Ewa Ellis vid institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (Clintec), KI, får 200 000 kronor för projektet ”Storskalig produktion av leversfäroider från människa”. Pekka Kohonen vid Institutet för miljömedicin, KI, tilldelas 150 000 kronor i […]
 • ”Det finns så mycket spännande forskning som väntar på att bli gjord” 15 mars, 2018
  Fem frågor till Emily Holmes, professor vid institutionen för klinisk neurovetenskap vid Karolinska Institutet, som har lett ”The Lancet Psychiatry Commission on psychological treatments research in tomorrow’s science”. Hur gick det till och vad kom ni fram till? – Vi var en stor grupp som träffades i London för två år sedan för att diskutera […]
 • UKÄ kritiserar KI:s antagning till forskarutbildning 15 mars, 2018
  Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar kritik mot Karolinska Institutets antagningsprocess för doktorander. UKÄ vänder sig mot ordningen att de sökandes behörighet inte prövas i ett tidigt skede, och även mot att sökande kan erbjudas en tidsbegränsad anställning som FoU-praktikant under fyra till sex månader. UKÄ anser att KI:s antagningsprocess strider mot den ordning för antagning som slås fast i högskolelagen […]
 • Nya biomarkörer för neuroblastom 13 mars, 2018
  Forskare vid bland annat Sahlgrenska Akademin i Göteborg och Karolinska Institutet har identifierat två nya så kallade biomarkörer för barncancerformen neuroblastom. Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften Cancer Cell. – Fynden kan få direkt betydelse för sjukdomsprognosen och på sikt även för behandling av neuroblastom, säger Per Kogner, professor i barnonkologi vid institutionen för kvinnors […]
 • Aggressiv bröstcancer kan omvandlas till behandlingsbar 12 mars, 2018
  Forskare vid bland annat Lunds universitet och Karolinska Institutet har upptäckt att aggressiva brösttumörer kan omvandlas till hormonkänsliga, behandlingsbara tumörer. Forskarna utvecklar nu ett nytt läkemedel som manipulerar bindvävscellerna i tumören, vilket resulterar i att de mest svårbehandlade tumörformerna svarar på konventionell hormonterapi. Studien publiceras i Nature Medicine. Nästan vart tredje cancerfall som drabbar kvinnor […]
 • KI startar samverkanssatsning tillsammans med andra lärosäten 12 mars, 2018
  Karolinska Institutet deltar i ett flertal Vinnova-finansierade projekt tillsammans med andra lärosäten för att utveckla samverkanskapaciteten. Enligt prorektor Karin Dahlman-Wright är samverkan inte ett mål i sig utan ett medel som stärker kvalitet och relevans i KI:s kärnverksamhet – forskning och utbildning. – Genom att arbeta tvärvetenskapligt får vi också nya spännande infallsvinklar, förklarar hon. […]
 • 250 000 celler som påverkar tidig utveckling kartlagda 8 mars, 2018
  Forskare inom den internationella forskningssatsningen Human Cell Atlas (HCA) har med hjälp av nya analysmetoder sekvenserat 250 000 celler med betydelse för tidig utveckling hos människa – från organ som lever, hud och njure. Sten Linnarsson vid Karolinska Institutet deltar i projektet. Det är inom delprojektet Human Developmental Cell Atlas (HDCA) som forskare nu meddelar att […]
 • Kinolonantibiotika kopplas till ökad risk för akut aortasjukdom 8 mars, 2018
  Ny forskning ledd från Karolinska Institutet ger ytterligare stöd för ett misstänkt samband mellan antibiotika av typen kinoloner och ökad risk för akut aortasjukdom. Studien publiceras i den ansedda tidskriften BMJ. Kinolonantibiotika, exempelvis ciprofloxacin, används över hela världen som behandling för olika infektioner, såsom allvarliga urinvägsinfektioner. Tidigare observationsstudier har väckt farhågor att behandling med dessa […]