Företag

Alla företag A-Ö

  A

 • AB Mando

  AB Mando startade år 2000 och är ett vårdföretag som förebygger och behandlar ätstörningar.  Patienterna lär sig att äta och känna mättnad med stöd...

  Läs vidare
 • Adlego Biomedical AB

  Vi är ett professionellt team med lång erfaranhet av in-vivo farmakologi och toxikologi. Vi hjälper läkemedelsutvecklande företag i deras strävanden att finna nya behandlinga för sjukdomar...

  Läs vidare
 • Akademikonferens

  Akademikonferens är en gemensam organisation för Karolinska Institutet, SLU och Uppsala universitet.

  Läs vidare
 • AlzeCure

  Stiftelsen AlzeCure bildades hösten 2012 i samverkan mellan en grupp framstående AstraZeneca forskare, Alzheimerfonden och Prof. Bengt Winblad vid Karolinska Institutet. Syftet med AlzeCure...

  Läs vidare
 • Apodemus AB

  Apodemus är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av antivirala behandlingsmetoder och diagnostiska verktyg för behandling av virus infektioner. Bolaget jobbar utgående från...

  Läs vidare
 • Aprea AB

  Aprea är ett bioteknikföretag som fokuserar på upptäckt och utveckling av nya cancerläkemedel som riktar sig mot olika former av cancer där tumör-suppressor proteinet...

  Läs vidare
 • Asarina Pharma AB

  Asarina Pharma driver läkemedelsutveckling baserat på forskning från Umeå universitet kring hur förhindra negativa effekter av GABA-steroider på centrala nervsystemet. Asarina Pharma utvecklar en...

  Läs vidare
 • Aventyn

  VD: Alexander Eriksson

  Läs vidare
 • Axelar AB

  Axelar är ett svenskt bioteknologiskt företag vars forskning är fokuserad på hämning av insulin-liknande tillväxtfaktor 1 (IGF-1) receptorn. IGF-1 receptorn är viktigt inom ett...

  Läs vidare
 • B

 • Bactiguard AB

  Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar...

  Läs vidare
 • BGI Hongkong Co Ltd

  BGI Genomics provides a wide range of next generation sequencing services and a broad portfolio of genetic tests for medical institutions, research institutions and...

  Läs vidare
 • Biopromic AB

  VD: Lech Ignatowicz

  Läs vidare
 • Buzzard Pharmaceuticals AB

  VD: Maarten de Chateau

  Läs vidare
 • C

 • Camber Consulting AB

  Arbetar som konsult inom sen discovery och development främst avseende CMC relaterade frågeställningar och business development. Camber Consulting planerar och genomför CMC arbetet vanligtvis...

  Läs vidare
 • Cellaviva AB

  Cellaviva är Sveriges första privata navelsträngsblodbank för familjesparande av stamceller. Med start redan före sommaren 2015 kommer vi att erbjuda blivande föräldrar att samla...

  Läs vidare
 • CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB

  CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB, CPNP, utvecklar helt ny behandling av svåra sjukdomar baserad på mesenkymala stamceller och Natural Killer (NK) celler. CellProtect, ex vivo...

  Läs vidare
 • Chundsell Medicals AB

  Chundsell Medicals AB grundades 2007 som ett ”spin-off” företag från CancerCenterKarolinska, Karolinska Institutet, Solna. Företagets mål är att kommersialisera forskningsresultaten från Chunde Li och hans...

  Läs vidare
 • ClinStorage AB

  ClinStorage provides safe and secure storage facility according to GMP standard for your valuable biological samples and pharmaceutical substances/products. The GMP standards are applicable...

  Läs vidare
 • CyberGene AB

  CyberGene utvecklar och säljer diagnostiska kit, baserade på molekylärbiologiska metoder. ChromoQuant® kit diagnosticerar kromosomförändringar. Vår marknad är global och 90 % av försäljningen sker...

  Läs vidare
 • CytaCoat AB

  CytaCoat operates a virtual biotech model in which a core group of highly experienced scientific and commercial decision makers lead the organisation and are...

  Läs vidare
 • D

 • Dilafor AB

  Dilafor utvecklar läkemedel genom kemiska förändringar av heparin, som är ett beprövat läkemedel mot blodpropp. De nya läkemedlen saknar klinisk påverkan på blodkoagulationen. Två...

  Läs vidare
 • E

 • Ebba Biotech AB

  Ebba Biotech erbjuder innovativa nanosensorer för biomedicinsk forskning. Med hjälp av smart organisk kemi utvecklas dessa för användning inom fluorescence mikroskopi och spektrometri. Då...

  Läs vidare
 • EIT Health Scandinavian CLC

  Managing director: Palle Høy Jakobsen

  Läs vidare
 • Elastomics AB

  Elastomics AB är ett bioteknikföretag som specialiser på tidigt stadie forskning och utveckling av innovativa läkemedel, med fokus på behandling av fibrotiska sjukdomar och...

  Läs vidare
 • EmeraMed – NBMI Science AB

  EmeraMed Ltd (Irland) med svenska dotterbolaget NBMI Science AB arbetar med läkemedel med avseende på metaller och oxidativ stress

  Läs vidare
 • EMPE Diagnostics AB

  EMPE Diagnostics AB är ett tvärvetenskapligt SME som utvecklar point-of-care test kit. EMPEs mål är att producera prisvärda d​iagnostiska test kit, som också kan...

  Läs vidare
 • Empros Pharma AB

  VD Arvid Söderhäll

  Läs vidare
 • Eurocine Vaccines AB

  Eurocine Vaccines använder sin kliniskt validerade teknologi Endocine™ för att utveckla ett patentskyddat nasalt influensavaccin för barn. Barn är det snabbast växande segmentet av...

  Läs vidare
 • EvOx Therapeutics Limited

  VD: Per Lundin

  Läs vidare
 • F

 • Flemingsberg Science

  Flemingsberg Science arbetar för att stärka utvecklingen inom vård och hälsa, och inom det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg. Våra huvudmän är Karolinska Institutet, KTH,...

  Läs vidare
 • G

 • GeneConsult AB

  GeneConsult är en specialist säljbolag i medicinska genetisk diagnostik. Vi samarbetar med högkvalitativa företag och marknadsföra sina produkter och tjänster genom vårt nätverk av...

  Läs vidare
 • Gesynta Pharma

  Gesynta Pharma is a privately-held pharmaceutical company developing novel oral treatments for patients with chronic inflammatory conditions. The company is based in Stockholm and...

  Läs vidare
 • Global Medical Investments AB

  VD: Thomas Pollare

  Läs vidare
 • H

 • Hadean Ventures

  Hadean is the first geologic eon, a period in which the Earth transformed from a gaseous cloud into a solid planet. Their passion is...

  Läs vidare
 • Handfast AB

  The Company Handfast AB provides Certification Courses – worldwide – within Assisting Hand Assessment (AHA)  to  Institutes, clinics or others who want to host...

  Läs vidare
 • Heartrunner Sweden AB

  Företaget Heartrunner Sweden AB, fd SMS Livräddare Skandinavien AB startades av en grupp forskare, vilka för tio år sedan inledde forskningsprojektet SMSlivräddare inom Stockholms...

  Läs vidare
 • I

 • iCellate Medical AB

  iCellate Medical AB har utvecklat ett instrument för cancercells isolering med hög noggrannhet, som möter läkares och forskares tidigare otillfredställda behov. Det kan fånga...

  Läs vidare
 • ImCred Patent AB

  ImCred Patent AB är ett konsultföretag specialiserade på IP-strategisk och juridisk rådgivning inom life science. ImCred Patent AB grundades av Ann-Sofie Sternås 2010. Ann-Sofie...

  Läs vidare
 • Immunscape AB

  Immunscape är ett  läkemedelsutvecklingföretag som arbetar med utveckling av småmolekylära immunmodulerande läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. I september 2016 ingick Immunscape...

  Läs vidare
 • InDex Pharmaceuticals AB

  InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är...

  Läs vidare
 • Inhalation Sciences Sweden AB

  Inhalation Sciences har utvecklat och säljer ett unikt system för högkvalitativ exponering av aerosoler, PreciseInhale. Inhalation Sciences erbjuder sina produkter till bolag som utvecklar...

  Läs vidare
 • IsletOne AB

   VD: Per Lundin

  Läs vidare
 • J

 • Janssen

  Om Janssen Läkemedelsbolaget Janssen arbetar för att möta dagens stora och angelägna medicinska behov. Vi bedriver forskning och utveckling inom följande svåra sjukdomar: prostatacancer,...

  Läs vidare
 • Johnson & Johnson Innovation LLC

  Johnson & Johnson Innovation seeks to positively impact human health through innovation. We do this by helping entrepreneurs realize their dreams of creating healthcare...

  Läs vidare
 • JoinCells

  JoinCells AB är ett svenskt företag med säte i Stockholm som startades år 2017. JoinCells bedriver forskning inom biomedicin och bioteknologi. Vår vision är...

  Läs vidare
 • K

 • Kancera AB

  Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya forskningsresultat och avslutas med en pre-klinisk läkemedelskandidat med bevisad effekt och säkerhet. Kancera...

  Läs vidare
 • Karo Pharma AB

  Karo Pharma marknadsför och säljer hälsovårdsprodukter för apotek och sjukvård framförallt på marknaden i Sverige och övriga Norden. Karo Pharma bedriver också utveckling av...

  Läs vidare
 • Karolinska Development AB

  Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som...

  Läs vidare
 • Karolinska Institutet Holding AB

  Från idé till företag – för folkhälsan och välfärden. Karolinska Institutet Holding leder och förvaltar stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem.Karolinska Institutet värdesätter sedan...

  Läs vidare
 • Karolinska Institutet Housing AB

  Karolinska Institutet Housing är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB sedan 2004. KI Housing hyr ut omkring 300 möblerade rum och lägenheter i olika...

  Läs vidare
 • Karolinska Institutet Innovations AB

  Karolinska Institutet Innovations (KIAB) är den första kommersiella instansen i det övergripande innovationssystemet vid Karolinska Institutet. Här granskas och utvärderas varje år drygt 100...

  Läs vidare
 • L

 • Larix Sweden AB

  Larix is a full service CRO offering assistance in all aspects of clinical studies to pharmaceutical, biotechnology, and medical device companies. Larix has been...

  Läs vidare
 • Larodan Fine Chemicals AB

  VD: Fredrik Lindgren

  Läs vidare
 • Lipidor AB

  Lipidor AB är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling...

  Läs vidare
 • M

 • Mandolean AB

  Mandolean AB startade 2008 och är ett vårdföretag som förebygger och behandlar övervikt och fetma.  Den medicintekniska apparaten Mandometer lär patienterna att äta i lägre...

  Läs vidare
 • Mandometer AB

  Mandometer AB startade 1997 och administrerar och förvaltar intellektuella rättigheter.  Företaget har sex världspatent, varumärken och mönsterskydd. Här finns också FoU-verksamheten för Mando Group AB...

  Läs vidare
 • MediGelium AB

  MediGelium arbetar med innovativ farmaceutisk formuleringsutveckling samt tillämpad yt- och kolloidkemi. Företagets specialitet är flytande och halvfasta formuleringar. Många nya läkemedelssubstanser kännetecknas av låg...

  Läs vidare
 • Moderna Therapeutics Sweden

  VD: Stéphane Bancel

  Läs vidare
 • N

 • NeuroVive Pharmaceutical AB

  NeuroVive Pharmaceutical AB (publ), ett ledande företag inom mitokondriell medicin, utvecklar en portfölj av produkter för behandling av akuta hjärt- och nervcellsskador genom mitokondrieprotektion. Dessa...

  Läs vidare
 • Nordlight Medical AB

  VD: Jack Yu

  Läs vidare
 • NyföretagarCentrum Huddinge-Botkyrka

  NFC ger kostnadsfri rådgivning kring hur man startar företag. NyföretagarCentrum anordnar också särskilda starta eget-dagar, håller i mentorprogram för nya företagare och arrangerar seminarier....

  Läs vidare
 • O

 • Obstecare AB

  ObsteCare erbjuder en metod och utrustning för övervakning av mamman i samband med en förlossning. Genom att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet kan man få...

  Läs vidare
 • Oxcia AB

  Oxcias affärsstrategi är att stödja tidiga forskningsprojekt från akademin genom produktutveckling och kommersialisering. Den nuvarande verksamheten omfattar framförallt att hjälpa till med affärs- och...

  Läs vidare
 • P

 • Pelago Bioscience AB

  Pelago Bioscience AB is a CRO offering target engagement measurements of small molecule compounds on target proteins. We use our patented Cellular Thermal Shift...

  Läs vidare
 • Pharmanest AB

  Pharmanest är ett läkemedelsföretag specialiserat på att utveckla produkter för lokal smärtlindring inom gynekologi och obstetrik. Pharmanest grundades år 2009 och bygger på forskning...

  Läs vidare
 • PKxpert AB

  PKxpert AB provides consultancy services & scientific expert knowledge to pharmaceutical companies in Pharmacokinetic  and Toxicokinetic analysis in non-clinical and clinical studies using Phoenix...

  Läs vidare
 • Pleonova AB

  VD: Hans-Peter Ekre Telefon: + 46 (0)70-533 67 47

  Läs vidare
 • Potter Clarkson LLP

  We’re Potter Clarkson LLP, an award-winning, top-tier firm of European patent and trade mark attorneys and IP lawyers, and one of the largest full...

  Läs vidare
 • Promore Pharma AB

  Promore Pharma är ett litet biofarmaceutiskt företag som är inriktat på utveckling av terapeutiska peptider för lokal behandling av sår och hudinfektioner. Bolagets vision...

  Läs vidare
 • Pronexus Analytical AB

  Pronexus Analytical erbjuder uppdragsforskningstjänster till läkemedelsindustrin och akademiska institutioner inom området preklinisk neurofarmakologi och funktionell utvärdering (“proof-of-concept” studier) av nya läkemedel. Pronexus Analytical expertis...

  Läs vidare
 • Q

 • qPharmetra LLC

  VD: Kevin Dykstra

  Läs vidare
 • QuiaPEG Pharmaceuticals AB

  QuiaPEG Pharmaceuticals AB har utvecklat nästa generation av en mer avancerad PEGyleringsplattform som erbjuder åtskilliga viktiga fördelar jämfört med tidigare generationer. Förutom ökad halveringstid...

  Läs vidare
 • S

 • Skandinaviska Kiropraktorhögskolan

  Skandinaviska Kiropraktorhögskolan i Solna har utbildat kiropraktorer sedan 1983 och är idag Skandinaviens största och äldsta kiropraktiska institution. På Skandinaviska Kiropraktorhögskolan kan du gå...

  Läs vidare
 • Sobi

  Sobi är ett internationellt läkemedelsföretag inriktat på att tillhandahålla innovativa behandlingar och service som förbättrar livet för patienter med sällsynta sjukdomar. Vårt uppdrag är...

  Läs vidare
 • Sprint Bioscience AB

  VD: Anders Åberg

  Läs vidare
 • Structural Genomics Consortium (SGC)

  Scientific Director of European Initiatives, SGC: Michael Sundström Webb: www.thesgc.org och www.ultra-dd.org

  Läs vidare
 • Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning

  Kanslichef:  Gudrun Hållars Webb:  ssmf.se

  Läs vidare
 • T

 • The Swedish Gene Technology Advisory Board

  Gentekniknämnden är en statlig myndighet. Nämnden består av en riksdagspolitiker från varje parti och sju forskare inom bland annat etik, ekologi, cell- och molekylärbiologi...

  Läs vidare
 • U

 • Umecrine Cognition AB

  Umecrine koncernen driver forskning och utveckling mot effekter av s.k GABA-steroider, vilka ger upphov till en rad olika tillstånd och symptom från det centrala...

  Läs vidare
 • Y

 • YO Proteins AB

  YO Proteins AB (www.yoproteins.com) har funnits i 5 år som leverantör av biologiska reagens för forskningsändamål (t.ex. antikroppar och fibronektin). Bolaget startade nyligen läkemedelsutveckling...

  Läs vidare
 • Z

 • ZeMac histoanalys AB

  ZeMac histoanalys AB är ett oberoende labb i histopatalogi teknik. Verksamheten har bedrivits sedan 1999. Vi arbetar för forskargrupper i KI och även konsultverksamhet...

  Läs vidare