AB Mando

AB Mando startade år 2000 och är ett vårdföretag som förebygger och behandlar ätstörningar.  Patienterna lär sig att äta och känna mättnad med stöd av en biofeedback apparat Mandometer, vi värmer på patienterna, dämpar deras aktivitet och bygger upp deras sociala liv. 75% av patienterna går i remission efter ca 1 års behandling, 10% återfaller under uppföljning av fem år och ingen har dött. Företaget har vårdavtal med SLL, VGR, Värmlands – och Gävleborgsläns landsting.  AB Mando har 72 heltidsanställda.

Besök sida