Adlego Biomedical AB

Vi är ett professionellt team med lång erfaranhet av in-vivo farmakologi och toxikologi. Vi hjälper läkemedelsutvecklande företag i deras strävanden att finna nya behandlinga för sjukdomar för vilka det idag inte finns effektiva behandlingar och de som arbetar med att förbättra effektiviteten hos redan etablerade läkemedel.

Beroende på utmaningen genomför vi projekt i egen regi eller sätter ihop en grupp av experter från vårt nätverk för att genomföra komplexa projekt. På detta sätt kan vi vara kostnadseffektiva och producera data med högsta möjliga kvalitet från standardiserade DMPK försök till krävande effektstudier och stora regulatoriska toxstudier genomförda i en AAALAC ackrediterad miljö. Eftersom vi samarbetar med experter inom olika områden i läkemedelsutveckling och dokumenterar alla studier i enlighet med GLP är uppdragsgivarna alltid garanterade rapporter av bästa kvalitet som uppfyller kraven hos regulatoriska myndigheter.

Besök sida