AlzeCure

Stiftelsen AlzeCure bildades hösten 2012 i samverkan mellan en grupp framstående AstraZeneca forskare, Alzheimerfonden och Prof. Bengt Winblad vid Karolinska Institutet. Syftet med AlzeCure är att utveckla nya metoder och läkemedel för att diagnostisera och behandla neurodegenerativa sjukdomar, främst Alzheimers sjukdom. Vårt mål är att bidra till nytta för såväl patienter och anhöriga som samhälle. AlzeCure har ett flertal projekt på gång både inom området medicinsk teknologi och terapeutika. AlzeCure är en snabb, professionell och kreativ enhet som samarbetar med ledande akademiska grupper, med de skickligaste klinikerna och med innovativa bioteknik-, läkemedels- och diagnostikföretagen för att skapa nytta för både patienter och samhälle.

Besök sida