ApiRays AB

ApiRays® har utvecklat ett rekombinant apyrasenzym från bakteriellt ursprung kallat ApiOne®, som omedelbart kan eliminera ATP, ATP-biprodukter samt ATP analoger. Genom att använda ApiOne® är det möjligt att förbättra känsligheten i ATP-baserade bioluminecenstester och därmed öppna upp för tillämpning inom diagnostiska tester, samt förbättra de existerande analytiska testerna. De unika egenskaperna som ApiOne® har kan tillämpas i biomedicin, mat och dryck industrin, läkemedelsutveckling, och läkemedelsindustrin generellt. ApiOne® förser betydande fördelar i DNA-sekvenseringsindustrin, i synnerhet för Pyrosekvensering då den kan öka DNA läslängderna med minst 20%. Våra patenterade lösningar tillhandahåller inte bara ett överlägset alternativ till potatisapyras utan minskar också den experimentella handläggningstiden med upp till 40%, och kan därmed minska kostnader.

Share Button
Besök sida