Apodemus AB

Apodemus är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av antivirala behandlingsmetoder och diagnostiska verktyg för behandling av virus infektioner. Bolaget jobbar utgående från hypotesen att ” En ny grupp virus som är vanlig i vår miljö är involverad i uppkomsten och/eller utvecklingen av en rad olika sjukdomar och att dessa sjukdomar kan behandlas med antiviral terapi”. Apodemus har nyligen startat upp en kliniska fas II prövning där patienter med Alzheimer sjukdom behandlas med antiviraler.  Apodemus är ett icke-publikt, privatägt läkemedelsbolag. Bolaget fokuserar på grundforskning; identifiering och karakterisering av nya virus, utveckling av virus diagnostiska verktyg samt antivirala benhandlingar.

Besök sida