Aprea AB

Aprea är ett bioteknikföretag som fokuserar på upptäckt och utveckling av nya cancerläkemedel som riktar sig mot olika former av cancer där tumör-suppressor proteinet p53 inte fungerar. Mutationer i p53 är vanligt i många olika cancerformer och är associerade med ökad resistens mot kemoterapi och därmed dålig prognos. Apreas läkemedelskandidat, APR-246, är en småmolekyl och studeras för närvarande på cancerpatienter i en fas I/II prövning. Aprea är ett Karolinska Development AB (publ) portföljbolag. Andra stora ägare är Industrifonden, Östersjöstiftelsen, Praktikerinvest och KD Co-Investment Fund KB.

Besök sida