Cadila Pharmaceuticals Sweden AB

Cadila Pharmaceuticals Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Cadila Pharmaceuticals Limited, Indien. Moderbolaget har under de senaste sextio åren utvecklat, tillverkat och sålt läkemedel i över 85 länder.

Vår produktportfölj omfattar både egna och generiska produkter. Portföljen spänner över 45 terapiområden, bioteknologi och växtvävnadsodling. Vi tillverkar närmare fyrtio aktiva läkemedelssubstanser och intermediat. Vi säljer också tjänster inom pre-klinisk testing, kliniska studier och kontraktstillverkning.
Vi har samarbeten med svenska företag för att ta fram och marknadsföra produkter för att förhindra och behandla infektioner och upphäva antibiotikaresistens, samt för att behandla inflammation och smärta.

Cadilas svenska kontor har etablerats för att säkra fortsatt framgång i nuvarande och framtida samarbeten mellan svenska forskare och företag, och vår indiska organisation. Kontakta oss om ni vill diskutera hur vi bäst kan samarbeta, eller om ni är intresserade av vårt tjänsteutbud.

Besök sida