Camber Consulting AB

Arbetar som konsult inom sen discovery och development främst avseende CMC relaterade frågeställningar och business development. Camber Consulting planerar och genomför CMC arbetet vanligtvis tillsammans med CRO och sammanställer därefter dokumentation för klinisk ansökan och registrering.
Avseende pre-formulering, biofarmaci och farmacevtisk formulering finns kompetens för flertalet administrationsvägar samt både för ”klassiska” lågmolekylära substanser och ”nya” biologics. Inom affärsutveckling kan Camber Consulting hjälpa till med att ta fram affärsplaner och leda licens- samarbetsdiskussioner med potentiella partners. Camber Consulting har mer än 25 års erfarenhet inom management och projektledning.

VD:  Ola Camber

E-post: ola@camber.se

Share Button