Cellaviva AB

Cellaviva är Sveriges första privata navelsträngsblodbank för familjesparande av stamceller. Med start redan före sommaren 2015 kommer vi att erbjuda blivande föräldrar att samla in och lagra stamceller från sitt nyfödda barns navelsträngsblod i ett privat frysfack hos Cellaviva.

Cellaviva samarbetar med förlossningskliniker i Sverige. Insamlingen av stamcellerna görs på förlossningen, direkt efter att barnet är fött och navelsträngen klippts av. Analys och nedfrysning av stamcellerna sker i Cellavivas toppmoderna lokaler och i Cellavivas navelsträngsblodbank sparas stamcellerna i minst 20 års tid.

Besök sida