CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB, CPNP, utvecklar helt ny behandling av svåra sjukdomar baserad på mesenkymala stamceller och Natural Killer (NK) celler. CellProtect, ex vivo expanderade och aktiverade NK celler är företagets främsta läkemedelskandidat och utvärderas som tilläggsbehandling till autolog stamcellstransplantation i patienter med Multipelt Myelom. En FIH (First in human) fas I/II klinisk prövning pågår vid Hematologiskt Centrum vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Företaget äger tillgångar relaterade till tillverkningsteknologin, bl a patentansökningar. Patent är meddelat i Kina och USA.

CellProtect Nordic Pharmaceuticals AB bildades 2011 av 17 ägare som besitter en bred kompetens inom området och bidrar aktivt till bolagets utveckling. CPNP utgör kommersiell part i ett cellterapikonsortium finansierat av VINNOVA.

Besök sida