Chromafora AB

Chromafora AB är ett innovations bolag som jobbar med effektiv hantering av fosfiner, och vi erbjuder marknaden fosfin hanterings tjänster.

Fosfiner har unika egenskaper som är användbara i både kemisk produktion och för selektiv tungmetallrening från vatten. Just tungmetallrening är en intressant marknad med stor potential. Det är en marknad där inga bra kostnads effektiva alternativ finns idag.

Med vår unika möjlighet att återanvända fosfiner på ett effektivt sätt kan vi erbjuda marknaden möjligheter att selektivt ta bort tungmetaller ur vattenlösningar, ett arbete som vanligtvis är väldigt svårt att uppnå, då tungmetaller är i en stor minoritet till de vanliga och ofarliga metallerna.

Vi har en unik produkt och tjänst som möjliggör ett paradigmskifte inom tungmetallrening från vatten, som har mycket stor internationell potential.

Besök sida