Chundsell Medicals AB

Chundsell Medicals AB grundades 2007 som ett ”spin-off” företag från CancerCenterKarolinska, Karolinska Institutet, Solna. Företagets mål är att kommersialisera forskningsresultaten från Chunde Li och hans forsknings grupp på prostatacancer genomik.

Den första produkten: Prototype® Test System, som CE-godkändes i Januari 2016, mäter uttrycksmönstret för tre utvalda och specifika prostatacancer embryonala stamcells gener i tumörcell vävnadsprover. Dessa uttrycksmönster tillsammans med en grupp av ett utvalt antal sedan länge använda kliniska parametrar kan hjälpa klinikerna att prognostisera sjukdomens utfall och överlevnaden hos ny diagnosticerade prostata cancer patienter.

Besök sida