Dilafor AB

Dilafor utvecklar läkemedel genom kemiska förändringar av heparin, som är ett beprövat läkemedel mot blodpropp. De nya läkemedlen saknar klinisk påverkan på blodkoagulationen. Två heparinaloger, DF01 och DF02, dokumenteras för användning vid utdragen förlossning samt vid svår malaria. Klinisk prövning av DF01 pågår vid 13 av landets förlossningskliniker.

Besök sida