EMPE Diagnostics AB

EMPE Diagnostics AB är ett tvärvetenskapligt SME som utvecklar point-of-care test kit. EMPEs mål är att producera prisvärda d​iagnostiska test kit, som också kan vara batteridrivna,​ för tuberkulos och sexuellt överförbara sjukdomar, med speciellt fokus på antimikrobiell resistens. Våra patenterade diagnostiska test kit ger pålitliga resultat på plats och är användbara vid den första kontaktpunkten mellan läkaren och patienten.

Besök sida