Flemingsberg Science

Flemingsberg Science arbetar för att stärka utvecklingen inom vård och hälsa, och inom det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg.
Våra huvudmän är Karolinska Institutet, KTH, Södertörns Högskola, Huddinge och Botkyrkas kommuner samt Stockholms läns landsting.
Vi arbetar utifrån en modell som vi kallar affärsarkitektur. Det betyder att vi bygger affärer från grunden, utifrån verkliga behov i en kundmiljö – i vårt fall oftast vården. Vi samarbetar med kommuner och sjukhus för att fånga upp problem med bäring på vårdens stora utmaningar: kostnadseffektivitet, tillgänglighet och patientsäkerhet. Sedan tar vi dessa till kunskapsmiljöerna, till exempel högskolorna, för att finna värdeskapande lösningar. Näringslivet finns med från början, i form av företag, entreprenörer och finansiärer, och har möjlighet att plocka upp affärsembryon man är beredd att ta vidare till marknaden som nya produkter eller nya företag. Vi stöter ofta på företag som söker bättre kontakter med vård eller akademi och hjälper då gärna till med det.

Besök sida