GeneConsult AB

GeneConsult är en specialist säljbolag i medicinska genetisk diagnostik. Vi samarbetar med högkvalitativa företag och marknadsföra sina produkter och tjänster genom vårt nätverk av vårdpersonal i hela norra Europa. Vårt team består av högt utbildad personal med över 20 års erfarenhet inom genetisk diagnostik, affärsutveckling och försäljning, med en fördjupad kunskap om vetenskapliga och diagnostiska utvecklingen. Vi strävar efter att skapa en transparent arbetsmiljö för våra partner, vårt nätverk och oss själva för att bygga upp stabila, förtroendefulla och långsiktiga relationer.

Besök sida