iCellate Medical AB

iCellate Medical AB har utvecklat ett instrument för cancercells isolering med hög noggrannhet, som möter läkares och forskares tidigare otillfredställda behov. Det kan fånga de heterogena och ytterst sällsynta cirkulerande tumörceller  bland normala blodceller. Detta instrument kan alltså fånga och vetenskapligt analysera cancerceller, in flagranti, under själva spridningsprocessen. Instrumentet ger också möjligheter till nya typer av kliniska cancertester såsom tidig upptäckt av potentiellt metastaserande cancer, eller uppföljning efter behandling, med hjälp av ett vanligt blodprov.

Share Button
Besök sida