Immunscape AB

Immunscape är ett  läkemedelsutvecklingföretag som arbetar med utveckling av småmolekylära immunmodulerande läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. I september 2016 ingick Immunscape ett forskningssamarbetsavtal med Orion Corporation med syftet att ta fram läkemedel som förstärker antitumöraktiviteten hos det mänskliga immunsystemet.

Besök sida