Inhalation Sciences Sweden AB

Inhalation Sciences har utvecklat och säljer ett unikt system för högkvalitativ exponering av aerosoler, PreciseInhale. Inhalation Sciences erbjuder sina produkter till bolag som utvecklar inhalationsläkemedel och till universitet och institutioner som forskar inom området. Inhalation Sciences utför även kontraktsforskning och erbjuder unik och mångsidig service för att kartlägga aerosolers farmakokinetiska (PK) egenskaper.

Share Button
Besök sida