Kancera AB

Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya forskningsresultat och avslutas med en pre-klinisk läkemedelskandidat med bevisad effekt och säkerhet. Kancera fokuserar på utveckling av läkemedel för behandling av cancer som syftar till att bryta terapiresistens och motverka återfall. Kancera utvecklar även humaniserade cancereffektmodeller för utvärdering av läkemedelskandidater och biomarkörer. Genom dotterbolaget iNovacia tillhandahåller bolaget analysutveckling, screening, läkemedelskemi och ADME resurser för utveckling kemiska prober och läkemedelskandidater åt såväl akademi som industri. Vi har partners och kunder  i Europa, USA och Sydamerika.

Besök sida