Karo Pharma AB

Karo Pharma marknadsför och säljer hälsovårdsprodukter för apotek och sjukvård framförallt på marknaden i Sverige och övriga Norden. Karo Pharma bedriver också utveckling av läkemedel och produktutveckling. Läkemedelsprojekten inriktas mot cancer och autoimmuna sjukdomar och affärsmodellen syftar till att  ingå licensavtal. Företaget har ett pågående samarbetet med Pfizer runt autoimmuna sjukdomar. Karo Pharma bedriver sin verksamhet i Stockholm och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Besök sida