Karolinska Institutet Holding AB

Från idé till företag – för folkhälsan och välfärden. Karolinska Institutet Holding leder och förvaltar stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem.Karolinska Institutet värdesätter sedan länge en dynamisk interaktion mellan akademi och näringsliv – med ömsesidiga fördelar för hela samhället som följd. För att kunna värdera, utveckla och kommersialisera intressanta upptäckter inom life science och medicinteknik har ett övergripande innovationssystem skapats inom Karolinska Institutet – KI Innovation. Detta unika system tar tillvara och utvecklar forskningsidéer från såväl Karolinska Institutet som andra svenska och nordiska universitet.

Karolinska Institutet Holding:s viktigaste uppgifter är att etablera dotterbolag som behövs i Karolinska Institutets relationer med omvärlden, förvalta aktier i forsknings- och utvecklingsbolag, etablera delägarskap i lovande företag, erbjuda bra infrastruktur för nystartade företag samt tillhandahålla administrativa, juridiska och ekonomiska tjänster för i dagsläget 45 bolag.

Karolinska Institutet Holding skapar en förutsättning för KI att agera kommersiellt. Detta innebär att bolaget tar risker och också får göra vinster – till skillnad från Karolinska Institutet som är en statlig myndighet. Verksamheten drivs i stor utsträckning genom de helägda dotterbolagen. Bolaget äger också 16 procent av aktierna i Karolinska Development AB och 25 procent av aktierna i Biocelex Oy. Biocelex Oy är ett företag inom Turku Science Park, med en verksamhet som motsvarar den inom Karolinska Institutet Innovations AB.

Share Button
Besök sida