Karolinska Institutet Innovations AB

Karolinska Institutet Innovations (KIAB) är den första kommersiella instansen i det övergripande innovationssystemet vid Karolinska Institutet. Här granskas och utvärderas varje år drygt 100 forskningsprojekt av noga utvalda experter. De projekt som bedöms ha en kommersiell potential erbjuds professionell hjälp under hela den viktiga utvecklingsprocessen. Hittills har Karolinska Institutet Innovations utvärderat drygt 1000 akademiska upptäckter, startat mer än 40 bolag och slutit omkring 30 licensavtal. Karolinska Institutet Innovations är ett helägt dotterbolag till Karolinska Institutet Holding AB.

Share Button
Besök sida