Lipidor AB

Lipidor AB är ett drug delivery-företag med fokus på utvärtes behandling. Bolagets patenterade teknologi AKVANO® kan utnyttjas för att utveckla innovativa sprayformuleringar av de flesta läkemedelssubstanser som används för topikal behandling. Det längst avancerade produktkonceptet är en AKVANO®-baserad sprayformulering med kalcipotriol för behandling av psoriasis vulgaris. Företaget utvärderar också ett liknande AKVANO®-baserat produktkoncept med en kombination av kalcipotriol och en kortikosteroid för samma indikation.

Besök sida