MediGelium AB

MediGelium arbetar med innovativ farmaceutisk formuleringsutveckling samt tillämpad yt- och kolloidkemi. Företagets specialitet är flytande och halvfasta formuleringar. Många nya läkemedelssubstanser kännetecknas av låg löslighet i vatten och/eller dålig biologisk tillgänglighet. MediGelium har lång erfarenhet av bl.a. lipider som ytaktiva hjälpämnen i farmaceutiska beredningar, till exempel emulsioner, liposomer och självemulgerande oljor, formuleringar som ofta kan lösa ovanstående problem. MediGelium har även stor erfarenhet av nya patentansökningar inom området.