NyföretagarCentrum Huddinge-Botkyrka

NFC ger kostnadsfri rådgivning kring hur man startar företag. NyföretagarCentrum anordnar också särskilda starta eget-dagar, håller i mentorprogram för nya företagare och arrangerar seminarier. NyföretagarCentrum finns på plats på Alfred Nobels allé 10 plan 6 tisdag till fredag.

Besök sida