Obstecare AB

ObsteCare erbjuder en metod och utrustning för övervakning av mamman i samband med en förlossning. Genom att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet kan man få en bild av förlossningsförloppet och speciellt förstå när en förlossning riskerar att bli utdragen med kraftigt ökad risk för förlossningskomplikationer för både mamma och barn. Värksvaghet och utdragna förlossningar drabbar cirka 40% av alla förstföderskor och leder till mänskligt lidande och stora vårdkostnader. ObsteCares AFLTM ger förlossningsläkare ett instrument att mäta tillståndet hos livmodern och en metod för att bättre kunna sätta in rätt åtgärder. Metoden bygger på internationell vetenskaplig forskning och är patenterad.

Share Button
Besök sida