Oxcia AB

Oxcias affärsstrategi är att stödja tidiga forskningsprojekt från akademin genom produktutveckling och kommersialisering. Den nuvarande verksamheten omfattar framförallt att hjälpa till med affärs- och patentstrategier samt att svara för förhandlingar med potentiella affärspartners. Bolaget har stark kompetens inom affärsutveckling, affärsförhandlingar, juridik och patentfrågor – allt med inriktning på life science.

Vårt mål är att utveckla en nära integration mellan akademi och Oxcia för att fullt ut ta till vara den potential som finns i kombinationen akademisk forskning och kommersiell effektivitet.

Besök sida