Promore Pharma AB

Promore Pharma är ett litet biofarmaceutiskt företag som är inriktat på utveckling av terapeutiska peptider för lokal behandling av sår och hudinfektioner. Bolagets vision är att utveckla en portfölj av unika first-in-class produkter inom området avancerad sårvård. Bolagets utvecklingsportfölj inkluderar flera terapeutiska peptider i klinisk utveckling, med potential i ett flertal medicinska användningsområden. För mer information, vänligen besök: www.promorepharma.com

Besök sida