Pronexus Analytical AB

Pronexus Analytical erbjuder uppdragsforskningstjänster till läkemedelsindustrin och akademiska institutioner inom området preklinisk neurofarmakologi och funktionell utvärdering (“proof-of-concept” studier) av nya läkemedel. Pronexus Analytical expertis inkluderar bl.a. prekliniska tekniker för in vivo monitorering av vävnadskemi med mikrodialys och biosensorer i djurmodeller av mentala, neurodegenerativa och metaboliska sjukdomar samt relevanta bioanalytiska metoder. Mikrodialystekniken erbjuder en unik möjlighet för in vivo studier av hur fysiologisk stimulering eller administrering av läkemedel, naturprodukter och andra substanser, t.ex. droger påverkar hjärnans kemiska signalmolekyler (neurotransmittorer) hos försöksdjur (råtta, mus) samtidigt som deras beteende kan monitoreras. Bioanalytiska tekniker inkluderar UHPLC-MS/MS och HPLC med UV, fluorescens och elektrokemisk detektion, ELISA och Luminex baserade immunoanalytiska metoder.

Besök sida