QuiaPEG Pharmaceuticals AB

QuiaPEG Pharmaceuticals AB har utvecklat nästa generation av en mer avancerad PEGyleringsplattform som erbjuder åtskilliga viktiga fördelar jämfört med tidigare generationer. Förutom ökad halveringstid och en stark patentsituation, erbjuder teknologin bl.a. en avsevärt förbättrad renhet och kvalitet, färre tidskrävande reningssteg och mindre bortfall av värdefull substans, i.e. lägre COGs. Tack vare att teknologin vilar på en vidareutveckling av tidigare PEGyleringsteknologier, som är väl beprövade inom läkemedelsindustrin, kan QuiaPEG bidra till att minska risken avsevärt inom läkemedelsutvecklingsprojekt där bl.a. ökad halveringstid är en viktig parameter.

QuiaPEG´s affärsmodell är att erbjuda utlicensiering av teknologiplattformen samt att bedriva utveckling av s.k. biobetters. Bolagets initiala fokus ligger på utveckling av biobetters inom  inflammatoriska och metabola sjukdomstillstånd.

Besök sida