Umecrine Cognition AB

Umecrine koncernen driver forskning och utveckling mot effekter av s.k GABA-steroider, vilka ger upphov till en rad olika tillstånd och symptom från det centrala nervsystemet.

Inom Umecrine Cognition utvecklas ett läkemedel mot försämrade kognitiva funktioner och Alzheimer’s sjukdom. Bolaget har för närvarande ett antal substanser under preklinisk utvärdering där behandlingseffekterna väntas leda till fördröjd sjukdomsutveckling och förbättrat minne och inlärning hos patienterna.

Besök sida