ZeMac histoanalys AB

ZeMac histoanalys AB är ett oberoende labb i histopatalogi teknik. Verksamheten har bedrivits sedan 1999. Vi arbetar för forskargrupper i KI och även konsultverksamhet för sjukvården. Vår verksamhet är främst sektionering av paraffininbäddad vävnadssnitt samt dehydrering och inbäddning av vävnadsbiopsier.

Makbule Sagici, tel. 0707437645.

ZeMac@histoanalys.se

Share Button