Företag

Alla företag A-Ö
 • Obstecare AB

  ObsteCare erbjuder en metod och utrustning för övervakning av mamman i samband med en förlossning. Genom att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet kan man få...

  Läs vidare
 • InDex Pharmaceuticals AB

  InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är...

  Läs vidare
 • iCellate Medical AB

  iCellate Medical AB har utvecklat ett instrument för cancercells isolering med hög noggrannhet, som möter läkares och forskares tidigare otillfredställda behov. Det kan fånga...

  Läs vidare
 • EMPE Diagnostics AB

  EMPE Diagnostics AB är ett tvärvetenskapligt SME som utvecklar point-of-care test kit. EMPEs mål är att producera prisvärda d​iagnostiska test kit, som också kan...

  Läs vidare
 • CyberGene AB

  CyberGene utvecklar och säljer diagnostiska kit, baserade på molekylärbiologiska metoder. ChromoQuant® kit diagnosticerar kromosomförändringar. Vår marknad är global och 90 % av försäljningen sker...

  Läs vidare
 • Chundsell Medicals AB

  Chundsell Medicals AB grundades 2007 som ett ”spin-off” företag från CancerCenterKarolinska, Karolinska Institutet, Solna. Företagets mål är att kommersialisera forskningsresultaten från Chunde Li och hans...

  Läs vidare
 • Apodemus AB

  Apodemus är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av antivirala behandlingsmetoder och diagnostiska verktyg för behandling av virus infektioner. Bolaget jobbar utgående från...

  Läs vidare