Företag

Alla företag A-Ö
 • Obstecare AB

  ObsteCare erbjuder en metod och utrustning för övervakning av mamman i samband med en förlossning. Genom att mäta mjölksyrahalten i fostervattnet kan man få...

  Läs vidare
 • InDex Pharmaceuticals AB

  InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är...

  Läs vidare
 • EMPE Diagnostics AB

  EMPE Diagnostics AB är ett tvärvetenskapligt SME som utvecklar point-of-care test kit. EMPEs mål är att producera prisvärda d​iagnostiska test kit, som också kan...

  Läs vidare
 • Apodemus AB

  Apodemus är ett svenskt läkemedelsföretag som fokuserar på utveckling av antivirala behandlingsmetoder och diagnostiska verktyg för behandling av virus infektioner. Bolaget jobbar utgående från...

  Läs vidare