Företag

Alla företag A-Ö
  • Karolinska Institutet Innovations AB

    Karolinska Institutet Innovations (KIAB) är den första kommersiella instansen i det övergripande innovationssystemet vid Karolinska Institutet. Här granskas och utvärderas varje år drygt 100...

    Läs vidare
  • Karolinska Institutet Holding AB

    Från idé till företag – för folkhälsan och välfärden. Karolinska Institutet Holding leder och förvaltar stora delar av Karolinska Institutets innovationssystem.Karolinska Institutet värdesätter sedan...

    Läs vidare
  • Karolinska Development AB

    Karolinska Developments mål är att skapa värde för såväl investerare som patienter och forskare genom att utveckla innovationer från världsledande forskning till produkter som...

    Läs vidare
  • Johnson & Johnson Innovation LLC

    Johnson & Johnson Innovation seeks to positively impact human health through innovation. We do this by helping entrepreneurs realize their dreams of creating healthcare...

    Läs vidare
  • Global Medical Investments AB

    VD: Thomas Pollare

    Läs vidare
  • Flemingsberg Science

    Flemingsberg Science arbetar för att stärka utvecklingen inom vård och hälsa, och inom det innovationsdrivna företagandet i Flemingsberg. Våra huvudmän är Karolinska Institutet, KTH,...

    Läs vidare
  • EIT Health Scandinavian CLC

    Managing director: Palle Høy Jakobsen

    Läs vidare
  • Cadila Pharmaceuticals Sweden AB

    Cadila Pharmaceuticals Sweden AB är ett helägt dotterbolag till Cadila Pharmaceuticals Limited, Indien. Moderbolaget har under de senaste sextio åren utvecklat, tillverkat och sålt...

    Läs vidare