Företag

Alla företag A-Ö
 • Nordlight Medical AB

  VD: Jack Yu

  Läs vidare
 • Mandometer AB

  Mandometer AB startade 1997 och administrerar och förvaltar intellektuella rättigheter.  Företaget har sex världspatent, varumärken och mönsterskydd. Här finns också FoU-verksamheten för Mando Group AB...

  Läs vidare
 • Cellaviva AB

  Cellaviva är Sveriges första privata navelsträngsblodbank för familjesparande av stamceller. Med start redan före sommaren 2015 kommer vi att erbjuda blivande föräldrar att samla...

  Läs vidare
 • Bactiguard AB

  Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar...

  Läs vidare
 • CyberGene AB

  CyberGene utvecklar och säljer diagnostiska kit, baserade på molekylärbiologiska metoder. ChromoQuant® kit diagnosticerar kromosomförändringar. Vår marknad är global och 90 % av försäljningen sker...

  Läs vidare