Företag

Alla företag A-Ö
 • PKxpert AB

  PKxpert AB provides consultancy services & scientific expert knowledge to pharmaceutical companies in Pharmacokinetic  and Toxicokinetic analysis in non-clinical and clinical studies using Phoenix...

  Läs vidare
 • MediGelium AB

  MediGelium arbetar med innovativ farmaceutisk formuleringsutveckling samt tillämpad yt- och kolloidkemi. Företagets specialitet är flytande och halvfasta formuleringar. Många nya läkemedelssubstanser kännetecknas av låg...

  Läs vidare
 • Lipidor AB

  Lipidor AB är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling...

  Läs vidare
 • Larodan Fine Chemicals AB

  VD: Fredrik Lindgren

  Läs vidare
 • CytaCoat AB

  CytaCoat operates a virtual biotech model in which a core group of highly experienced scientific and commercial decision makers lead the organisation and are...

  Läs vidare
 • Biopromic AB

  VD: Lech Ignatowicz

  Läs vidare
 • Adlego Biomedical AB

  Vi är ett professionellt team med lång erfaranhet av in-vivo farmakologi och toxikologi. Vi hjälper läkemedelsutvecklande företag i deras strävanden att finna nya behandlinga för sjukdomar...

  Läs vidare