Företag

Alla företag A-Ö
 • MediGelium AB

  MediGelium arbetar med innovativ farmaceutisk formuleringsutveckling samt tillämpad yt- och kolloidkemi. Företagets specialitet är flytande och halvfasta formuleringar. Många nya läkemedelssubstanser kännetecknas av låg...

  Läs vidare
 • Lipidor AB

  Lipidor AB är ett svenskt stockholmsbaserat forsknings- och utvecklingsbolag med en pipeline av läkemedelsutvecklingsprojekt i preklinisk och klinisk fas. Bolaget utvecklar läkemedel för behandling...

  Läs vidare
 • Larodan Fine Chemicals AB

  VD: Fredrik Lindgren

  Läs vidare
 • Larix Sweden AB

  Larix is a full service CRO offering assistance in all aspects of clinical studies to pharmaceutical, biotechnology, and medical device companies. Larix has been...

  Läs vidare
 • Kancera AB

  Kancera bedriver utveckling av läkemedel som tar sin start i nya forskningsresultat och avslutas med en pre-klinisk läkemedelskandidat med bevisad effekt och säkerhet. Kancera...

  Läs vidare
 • Inhalation Sciences Sweden AB

  Inhalation Sciences har utvecklat och säljer ett unikt system för högkvalitativ exponering av aerosoler, PreciseInhale. Inhalation Sciences erbjuder sina produkter till bolag som utvecklar...

  Läs vidare
 • GeneConsult AB

  GeneConsult är en specialist säljbolag i medicinska genetisk diagnostik. Vi samarbetar med högkvalitativa företag och marknadsföra sina produkter och tjänster genom vårt nätverk av...

  Läs vidare
 • CytaCoat AB

  CytaCoat operates a virtual biotech model in which a core group of highly experienced scientific and commercial decision makers lead the organisation and are...

  Läs vidare
 • Biopromic AB

  VD: Lech Ignatowicz

  Läs vidare