1/8 Save the date! Konferens: Nya ämnen inom artificiell intelligens

Syftet med konferensen är att samla experter från olika forskningsområden för att diskutera nya tillämpningar av artificiell intelligens inom biomedicin, neuroavbildning, mikroskopi, ”active matter” samt fotonik.

Detaljer

Börjar: 1 August @ 00:00

Slutar: 8 August @ 00:00

Webbplats: Klicka här

Plats

San Diego Convention Center
San Diego, California, United States

Vi räknar även med deltagare från den industriella sektorn i hopp om att främja möjligheterna till kommersialisering och nyttogörande.

Läs mer om vilka ämnen som kommer behandlas på: http://spie.org/OP110
Det är redan nu möjligt att skicka in abstrakt.

Vänligen vidarebefordra denna information till alla som kan vara intresserade!

 

Med vänlig hälsning,

Joana B. Pereira (Karolinska Institute)

Giovanni Volpe (Gothenburg University)

Aydogan Ozcan (University of California)

Daniel Brunner (Institut Franche-Comte Electronique Mecanique Thermique et Optique)

Kontakt

Joana Pereira Forskarassistent