12/4 Anslagsmöjligheter för preventionsforskning

Välkommen till ett webbinarium med föreläsningar om möjligheter till forsknings-och innovationsfinansiering om ämnet prevention med särskilt fokus på cancer!

Webbinariet riktar sig i första hand till forskare och grants office, men alla intresserade är välkomna att anmäla sig!

Detaljer

Börjar: 12 April @ 14:00

Slutar: 12 April @ 15:30Arrangör

Värd: Cancerfonden, Forte, Vinnova

Plats

Webbinarium. Kostnadsfritt och sänds via Zoom, länk mailas ut dagen innan.

Föreläsningarna spelas in och kommer i efterhand att skickas ut till alla anmälda.

Under det här webbinariet sätter vi fokus på finansiering av preventionsprojekt:

Cancerfonden informerar om möjligheter till finansiering av forskning inom reguljära årliga utlysningar och genom särskild satsning på primärprevention.

Forte presenterar erbjudande om forskningsfinansiering inom sina öppna årliga utlysningar och inom ramen för särskilt regeringsuppdrag om folkhälsa.

Vinnova berättar om möjligheter till finansiering av cancerforskning från EU och möjligheter att söka bidrag för forsknings-och innovationsprojekt från Vinnovas satsningar på precisionsmedicin och prevention.

Läs mer och anmäl dig här!

 

Program

Moderator: Karin Elinder, Intressepolitiskt sakkunnig för vård- och forskningsfrågor.

Cancerfondens erbjudanden om finansiering av preventionsforskning. Klas Kärre, professor i molekylär immunologi, Karolinska institutet och ordförande för Cancerfondens Forskningsnämnd.

Vinnovas och EU:s satsningar på cancerforskning, prevention och precisionsmedicin. Nadine Schweizer, nationell kontaktpunkt för kluster 1 – hälsa i Horisont Europa. Jonas Binnmyr, handläggare Vinnova.

Fortes finansiering av preventionsforskning. Olle Lundberg, Professor i Health Equity Studies och huvudsekreterare vid Forte.

Panelsamtal.

Sammanfattning och avslutning.

 

Varmt välkommen!

 

Cancerfonden
Forte
Vinnova