12 mars. Finansieringsmöjligheter för SME inom EU:s nya ramprogram

Varmt välkomna att delta på detta online seminarium, och få kunskap om hur EU:s finansiering som erbjuds små och medelstora bolag fungerar. Det handlar om EU:s nya ramprogram för forskning och innovation – Horisont Europa och Eurostars och vad programmet konkret ger dig som representerar ett SME, för möjlighet att ansöka.

Detaljer

Börjar: 12 March @ 09:00

Slutar: 12 March @ 11:45Arrangör

Värd: Webinariet drivs inom ramen för ERUF projekten (Europeiska regionala utvecklingsfonden) BIO-X Accelerate (region ÖMS) och STHLM Life Scale-Up (Stockholm).

Plats

Digitalt (länk skickas till alla anmälda inför mötet)

Länk till anmälan finns längre ned på sidan.

Seminariet innehåller information om det nya programmet och utlysningarna från Vinnova, samt ger dig möjlighet att träffa och ställa frågor till representant från Vinnova, EU SME Support och EEN (Enterprise Europe Network). De berättar om hur stödet för SME:er som vill söka EU medel fungerar.

Dessutom får du en lyssna på Evelina Vågesjö från Ilya Pharma AB och Per Nilsson från Pilloxa AB, som delger sina strategier inför ansökan och sina erfarenheter av att få finansiering.

Seminariet riktas till SME bolag inom Life science som har en idé som är unik, skalbar och har internationell potential.

Agenda

9:00 Välkommen Sara Gunnerås, Karolinska Institutet Science Park

9:10 – 9:40 Horisont Europa och European Innovation Council
I januari 2021 startar Horisont Europa, EU:s nya ramprogram för forskning och innovation som sträcker sig mellan 2021 och 2027 och där Svenska företag, organisationer och forskningsinstitutioner kan ansöka om medel från budgeten på ca 94 miljarder euro.
Eric Jensen, Vinnova

9:45 –10:15 Eurostars – internationellt F&U samarbete för SME:er
Inom Eurostars kan små och medelstora företag söka finansiering för utveckling av marknadsnära processer, produkter och tjänster i internationella projekt. Via internationellt samarbete ger Eurostars tillgång till ny kunskap, nya samarbeten och möjligheter att testa nya marknader.
Annie Lindmark, Vinnova

Paus 15 min

10:30 –11:00 EU SME Support och Enterprise Europe Network – stöd och råd kring EU-finansiering för SME:er
På uppdrag av Vinnova och Tillväxtverket arbetar EU SME Support och Enterprise Europe Network för att fler svenska SME bolag ska söka finansiering från EU-program. Önskar du stöd och råd kring EU-finansiering har du nu möjlighet att höra och ställa frågor om hur EU SME och Enterprise Europe Network kan hjälpa dig.
Björn Ursing, Sweden BIO, EU SME Support och Enterprise Europe Network

11:05–11:45 Hur bygger vi kunskap inom bolaget om att söka offentlig finansiering?
Per Nilsson, Chief Product Officer och medgrundare från Pilloxa AB samt Evelina Vågesjö, CEO och medgrundare från Ilya Pharma AB, berättar om sina erfarenheter och ger sina hetaste tips för en bra ansökan!

11:45 Wrap-up

 

ANMÄL DIG HÄR! (länk till vår samarbetspartner STUNS)