12/4 Health Talk 3: Physical activity and exercise – tre föreläsningar om vardagsrörelse för hälsa och välmående

Professor Jorge Ruas pratar om fysisk aktivitet, träning och fysisk kapacitet. Föreläsningarna publiceras på denna sida och finns tillgängliga även efter släpp-datum. Ingen föranmälan krävs.

Detaljer

Börjar: 12 April @ 12:00

Slutar: 12 April @ 12:30

Webbplats: Klicka här

Arrangör

Värd: KI

Plats

webinar

“Health Talks” är korta förinspelade presentationer om fysisk aktivitet och hälsa som hålls av tre KI-forskare. Med anledning av de nya globala riktlinjerna om fysisk aktivitet, vill vi lyfta betydelsen av vardagsrörelse för hälsa och välmående.

Läs mer och se seminariet här!