Anglonordic Life Science Conference XIV

The Anglonordic Life Science Conference XIV will be held in London, May 31, 2017. Now entering its fourteenth year the conference will take place at the prestigious 8...

Läs vidare

Den amerikanska e-hälsomarknaden och dess framtid

Vill du veta mer om den amerikanska e-hälsomarknaden, dess framtid och vilka möjligheter som finns för svenska företag att växa och etablera sig i...

Läs vidare

Kurs i läkemedelsutveckling

Läkemedelsutvecklingsprojekt initieras ofta genom att man identifierar att det fattas en behandling för en sjukdom. I projektet finns då oftast en djup kunskap om...

Läs vidare

Seminarium: Från kartläggning av människans byggstenar till klinisk praxis

Kartläggning av en individs arvsmassa är idag snabb och billig. Dessutom presenterades nyligen Proteinatlasen – ett storskaligt kartläggningsprojekt över våra proteiner. Det kan leda...

Läs vidare

Internationell försäljning – om utmaningar inom försäljning, partners, leveranser och olika kulturer

Redan för tidiga start-up bolag finns ofta en plan kring att på sikt nå ut globalt med sin produkt eller tjänst. Oavsett vilken produkt...

Läs vidare

Medicinska produkter är mer än molekyler: Formuleringsutvecklingens betydelse för drug delivery och tillverkning av läkemedel

Vad är en medicinsk produkt? Många tänker på den aktiva komponenten, molekylen, trots att det finns många aspekter som definierar en medicinsk produkt. En...

Läs vidare

Jakten på en bot mot Alzheimer

Fler än 100 000 personer i Sverige lever med diagnosen Alzheimers sjukdom. Idag saknas läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet. Men mycket forskning pågår och...

Läs vidare

Integrerad kapitalanskaffning- en långsiktig strategi för att nå synergi mellan kapitalanskaffning och företagsutveckling

De flesta unga företag har ofta ont om både pengar och personal och tvingas många gånger arbeta reaktivt i stället för strategiskt och proaktivt....

Läs vidare

Är finansiering från Horizon 2020 något för ditt företag?

Hur får ditt företag medel från Horizon 2020 och Eurostars? Vilka program passar just er, vem kan ni samarbeta med och hur skriver ni...

Läs vidare