KI Science Park medlem i branschorganisationen SwedenBIO

Publicerad 27 januari, 2021Nyheter

KI Science Park har blivit medlemmar i SwedenBIO, branschorganisationen för svenska Life Science industrin. Syftet med medlemskapet är att tillsammans med övriga medlemmar arbeta för en konkurrenskraftigt life science industri i Sverige samt att utveckla nätverket nationellt, vilket inkluderar life science företag, finansiärer och olika serviceföretag samt flertalet av branschens science parks och inkubatorer, vilken KI Science Park nu är den del av.

 

”SwedenBIO driver frågor som kapital, kompetens och internationell lyskraft och attraktionskraft, frågor som är viktiga även för oss. Vi önskar bidra med vårt regionala perspektiv av innovationsekosystemet samt ser fram emot att vara naturlig samverkanspartner och nod inom Stockholmsregionen”, säger Sara Gunnerås, Community Manager på KI Science Park.

 

I och med medlemskapet har Sara blivit engagerad i SwedenBIOs arbetsgrupp inom Forskning och Utveckling, som bland annat verkar för ett ökat samarbete mellan industri, akademi och vård. Sara är även adjungerad ledamot i den nationella styrgruppen för Genomic Medicine Sweden som representant för SwedenBIO.

 

För ytterligare information:
Sara Gunnerås, Community Manager
E-post: sara.gunneras@kisciencepark.se