Mötas och nätverka

Karolinska Institutet Science Park är en sammanhållen miljö för kunskapsintensiva företag, både nystartade och mer etablerade samt börsnoterade, som önskar verka i ett kreativt, kommersiellt och vetenskapligt sammanhang. Det är en plats för utveckling och tillväxt där innovation, kunskapssamarbete, rådgivning och erfarenhetsutbyte är centrala inslag, allt för att skapa bästa möjliga villkor för utveckling av innovativa idéer och företag.

Infrastruktur och service

KI Science Park är en plats för utveckling och tillväxt där innovation, kunskapssamarbete, rådgivning och erfarenhetsutbyte är centrala inslag, allt för att skapa bästa möjliga utveckling. Att sitta i KI Science Park innebär ett aktivt engagemang och öppenhet i kunskapssamarbete och nätverkande.

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder.

 

Inkubator

I samarbete med KI Innovations AB, ett systerföretag i Karolinska Institutets innovationssystem, finns möjlighet till  inkubatortjänster, samt arbetsplats med infrastruktur och service, där nya och etablerade företag får stöd hela vägen från start till kommersiell utveckling och tillväxt.

Här kan du läsa mer om KI Innovation!