Mötas och nätverka

Karolinska Institutet Science Park är en sammanhållen miljö för kunskapsintensiva företag, både nystartade och mer etablerade samt börsnoterade, som önskar verka i ett kreativt, kommersiellt och vetenskapligt sammanhang. Det är en plats för utveckling och tillväxt där innovation, kunskapssamarbete, rådgivning och erfarenhetsutbyte är centrala inslag, allt för att skapa bästa möjliga villkor för utveckling av innovativa idéer och företag.

Infrastruktur och service

KI Science Park är en plats för utveckling och tillväxt där innovation, kunskapssamarbete, rådgivning och erfarenhetsutbyte är centrala inslag, allt för att skapa bästa möjliga utveckling. Att sitta i KI Science Park innebär ett aktivt engagemang och öppenhet i kunskapssamarbete och nätverkande.

Här kan du läsa mer om vad vi erbjuder.

 

Inkubator

I samarbete med KI Innovations AB, ett systerföretag i Karolinska Institutets innovationssystem, finns möjlighet till  inkubatortjänster, samt arbetsplats med infrastruktur och service, där nya och etablerade företag får stöd hela vägen från start till kommersiell utveckling och tillväxt.

Här kan du läsa mer om våra inkubatortjänster.

Stödfunktioner inom Life Science

Mentorprogram

KI Science Parks Mentorprogram är ett unikt och årslångt utbytes- och utvecklingsprogram för ledare i Life Science företag som ger nätverk och utbildning för att möta Life Science verksamhetens olika utmaningar.

Syftet med programmet är fokuserat erfarenhetsutbyte och nätverksbyggande för att effektivisera utvecklingen av Life science företag. Detta är ett samarbete mellan KI Science Park och ALMI i Stockholm för att tillsammans stödja adepter i växande life science företag i Stockholms regionen.

Vill du veta mer? Kontakta oss.