Campusområden

Karolinska Institutet Science Park är nära knutet till Karolinska Institutet, såväl organisatoriskt som geografiskt. KI Science Park är idag etablerat på KI:s två campusområden i Solna och i Flemingsberg, där Campus Solna är under kraftig expansion och har en hög beläggningsgrad.

Campus Solna – en central del i Hagastaden

Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa och här byggs just nu Hagastaden med nytt universitetssjukhus, Karolinska Institutets nya forskningslaboratorium (Biomedicum), bostäder, kontor och hotell som binder ihop Stockholm och Solna.

Hagastaden är ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige. På campus samlas världsledande forskning, klinisk utveckling och innovativa företag tillsammans med studenter, forskare och entreprenörer från hela världen.

Campus Flemingsberg

På Campus i Flemingsberg tillsammans med Karolinska Institutet, Kungliga tekniska högskolan och Södertörns högskola finns Karolinska Institutet Science Park i en byggnad som ligger centralt beläget. Campusområdet förtätas med en byggnad, Technology for Health för KTH och Röda korset samt forskningshuset Neo för Karolinska Institutet. Denna satsning kommer på sikt att ytterligare öka Flemingsbergs attraktionskraft. På Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge finns dessutom Innovationsplatsen som för samman företag, forskare och kliniker för att skapa bästa möjliga sjukvård.