Infrastruktur och service

Vill du utveckla din affärsidé i en kreativ och utvecklande miljö?
Då är en plats i KI Science Park någonting för dig!
Nedan kan du läsa mer om vad det innebär.

Kreativt kunskapssamarbete och nätverkande

KI Science Park är den främsta arenan för såväl forskning som utveckling av innovativa lösningar inom life science och hälsa i Stockholmsregionen.

KI Science Park är en miljö för utveckling och tillväxt där innovation, kunskapssamarbete, rådgivning och erfarenhetsutbyte är centrala inslag. Att vara delaktig i KI Science Park innebär ett aktivt engagemang och goda möjligheter till kunskapssamarbete och nätverkande.

Vi erbjuder en sammanhållen miljö för kunskapsintensiva företag, både nystartade och mer etablerade, som önskar verka i ett kreativt, affärsmässigt och vetenskapligt sammanhang.

Vill du veta mer eller boka lokal? Kontakta info@kisciencepark.se.

 

Flytta till Campus Solna och bli del av KI Science Parks community

I och med uppförandet av Karolinska Institutets nya forskningsbyggnad Biomedicum har 45 000 kvadratmeter laboratorie- och kontorslokaler frigjorts på Campus Solna. Där finns nu lokaler som passar utmärkt för start-ups, tillväxtbolag, globala aktörer eller organisationer.

Nu finns en unik möjlighet att samla fler av de främsta verksamheterna inom hälsa och life science och bli en del i KI Science Parks community. Fastighetsvärden Akademiska Hus erbjuder såväl flex- och co-workingplatser som hela hus – allt efter behov.

Hagastaden är en ny innerstadsstadsdel som länkar samman Stockholm med Solna, snart med 6 000 bostäder och 50 000 arbetsplatser. Här ligger centrum för Stockholmsregionens life science-bransch med företag av varierande storlek, Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset, SciLifeLab, Folkhälsomyndigheten och det europeiska smittskyddsinstitutet, ECDC är några exempel.

Nu har ditt företag möjlighet att etablera sig i ett kluster med ambitionen att bli bland de främsta i världen inom life science och hälsa.

För mer information om etablering och möjligheter, kontakta oss på info@kisciencepark.se.

Välkommen till Karolinska Institutet Science Park!