Om KI Science Park

KI Science Park (Karolinska Institutet Science Park) ska, som en del av Karolinska Institutets innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed
ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Om oss

För att forskning ska komma till tillämpad användning krävs en fungerande infrastruktur och en konstruktiv samverkan mellan näringsliv och akademi. Karolinska Institutet Science Park AB stärker denna interaktion genom att skapa möjligheter för företag att etablera sig fysiskt nära universitetet. KI Science Park uppgift är att samarbeta med Karolinska Institutets övergripande innovationssystem genom att erbjuda ett stort utbud av attraktiva och innovativa tillväxtmiljöer, som ska underlätta kommersialiseringen av forskningsidéer och produkter.

I nära anslutning till den akademiska forskningen och utbildningen erbjuder KI Science Park AB ett komplett koncept i form av moderna kontors- och laboratorielokaler i samarbete med hyresvärdarna Akademiska Hus och KI, en inkubator, samt ett stort serviceutbud för såväl nyetablerade som mogna företag inom områdena läkemedel, medicinteknik och hälso- och tjänsteproduktion.

Den sammanlagda lokalytan är idag totalt ca 22 570 kvadratmeter fördelade på fem olika byggnader, fyra i Solna i norra Stockholm och en i Flemingsberg i södra delen av Stockholmsregionen. För närvarande är har KI Science Park ca 90 medlemsföretag varav ca 60 företag är etablerade i lokalerna.

 

 

KI Science Park etablerades år 2003 av KI Holding och är ett helägt dotterbolag. Bolagets uppgift var från etableringen att erbjuda en attraktiv och kreativ tillväxtmiljö för bolag inom KIs innovations­system och har sedan dess utvecklat Parkens verksamhet väldigt positivt.

Karolinska Institutet Science Park spelar idag en viktig roll i att förverkliga Karolinska Institutets övergripande målsättning som är formulerad som ”… att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa.” En lång rad aktörer inom KI-sfären har olika roller i detta arbete. Verksamheten inom KI Science Park skall således, vägledas och planeras utifrån den övergripande målsättningen, och i samverkan med andra involverade aktörer.

Ägare

Karolinska Institutet Science Park AB ägs av Karolinska Institutet genom Karolinska Institutet Holding AB. Holdingbolaget är huvudsaklig finansiär.

KI Science Park är en del av Karolinska Institutets innovationssystem.

Mission

En science park är en sammanhållen miljö för kunskapsintensiva företag, både nystartade och mer etablerade, som önskar verka i ett kreativt och vetenskapligt sammanhang. En science park är en plats för utveckling och tillväxt där innovation, kunskapssamarbete, rådgivning och erfarenhetsutbyte är centrala inslag, allt för att skapa bästa möjliga villkor för utveckling av innovativa idéer och företag.

Karolinska Institutet Science Park ska, som en del av Karolinska Institutets  innovationssystem, nyttiggöra forskningsresultat inom life science, genom att skapa en affärsutvecklande miljö av högsta internationella kvalitet för tillväxt av nystartade och etablerade företag och utgör därmed ett stöd för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Vision

Karolinska Institutet Science Parks vision är att bli internationellt erkänd som en ledande arena för att nyttiggöra forskningsresultat inom Life science.

Forskningsparken ska vara det självklara valet för innovativa forskningsbolag, såväl inhemska som internationella, som önskar etablera sig i regionen eller utveckla sin befintliga verksamhet.